Statinių techninė priežiūra

 Paslaugos susijusios su technine priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra - statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Statinio statybos techninė priežiūra privaloma visais atvejais atliekant ypatingo, neypatingo statinio statybos būdus.

 

Kontaktinis asmuo:

Nerijus, +370 600 27953