Baigtos statybos pridavimas

Baigtam statyti statiniui statyba užbaigiama dviem būdais. Teikiant prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą arba teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą. Kokia pridavimo procedūra aktuali jums nustato statinio kategorija ir paskirtis.

  • Prašymas turi būti teikiamas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (VTPSI). Su prašymu turi būti pateikiami privalomieji dokumentai.
  • Deklaracija apie statybos užbaigimą ar Statybos užbaigimo aktas statytojui išduodami naudojantis IS „Infostatyba“ www.planuojustatau.lt informacine sistema.
  • Nors išduoti statybą leidžiantys dokumentai (SLD) galioja neterminuotai, nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (NTR) ne vėliau kaip per 3 metus nuo SLD išdavimo dienos. Jis registruojamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) išduotos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu.
  • Teisės aktai taip pat numato statytojo prievolę tikslinti statybos metu pasikeitusius statinio kadastro duomenis. Tai turi būti atliekama ne rečiau kaip kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti statinio įregistravimo NTR. Kadastrinius matavimus atlieka šiai veiklai atestuoti specialistai.
  • Pasirūpiname visais reikiamais dokumentais, prieš teikiant prašymus nagrinėjimui – sutikriname ar nėra esminių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių ar kitų teisės aktų pažeidimų taip sutaupydami brangų statytojo laiką.
  • Daugiau informacijos: STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

Susisiekite su mumis, suteiksime jums reikiamą informaciją – padėsime atlikti privalomus veiksmus.

Kontaktai

Kilo klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Susisiekite su mumis žemiau nurodytais kontaktais

Susisiekite su mumis