Nebaigtos statybos pridavimas

Statant Neypatingos ar Ypatingos kategorijos statinius dėl įvairių priežasčių prisireikia įregistruoti tam tikrą baigtumo procentą. Norint įregistruoti nebaigtą statyti statinį reikia atlikti tam tikrus veiksmus:

  • Prašymas turi būti teikiamas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (VTPSI). Su prašymu turi būti pateikiami privalomieji dokumentai.
  • Pažyma statytojui išduodama naudojantis IS „Infostatyba“ www.planuojustatau.lt informacine sistema.
  • Nenustačius pažeidimų pažyma išduodama per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos.
  • Nors išduoti statybą leidžiantys dokumentai (SLD) galioja neterminuotai, nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (NTR) ne vėliau kaip per 3 metus nuo SLD išdavimo dienos. Jis registruojamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) išduotos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu.
  • Teisės aktai taip pat numato statytojo prievolę tikslinti statybos metu pasikeitusius statinio kadastro duomenis. Tai turi būti atliekama ne rečiau kaip kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti statinio įregistravimo NTR. Kadastrinius matavimus atlieka šiai veiklai atestuoti specialistai.
  • Pasirūpiname visais reikiamais dokumentais, prieš teikiant prašymą nagrinėjimui – sutikriname ar nėra esminių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių taip sutaupydami brangų statytojo laiką.
  • Daugiau informacijos: STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

Susisiekite su mumis, suteiksime jums reikiamą informaciją – padėsime atlikti privalomus veiksmus.

Kontaktai

Kilo klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų? Susisiekite su mumis žemiau nurodytais kontaktais

Susisiekite su mumis