Baigtos statybos pridavimas

Paslaugos susijusios su statybos užbaigimu

 

 

Deklaracijai apie statybos užbaigimą gauti reikalingi dokumentai:

·         Deklaracija apie statybos užbaigimą;

·         Statybos leidimo kopija;

·         Statinio projekto kopijos kompiuterinė laikmena;

·         Statinio kadastro duomenų bylų kopijos;

·         Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų kopijos;

·         Žemės sklypo bendraturčių rašytinių sutikimų kopijos;

·         Rašytinių pritarimų kopijos;

·         Kitų žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytinių sutikimų kopijos;

·         Statytojo įgaliojimo pateikti prašymą kopija;

·         Statinio paveldėjimo teisės liudijimo kopija (kai pateikia paveldėtojas);

·         Statinių geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodytas statinių aukštis) kopijos;

·         Pastatų energinio naudingumo sertifikato kopija;

·         Pastatų garso klasifikavimo protokolų kopijos (kai privalomi);

·         Pažyma apie statinio atitiktį projektui kopija;

·         Kitų Statytojų, nurodytų statybą leidžiančiame dokumente (jei jų yra), įgaliojimų Statytojui pateikti prašymą kopijos.

Galime pasirūpinti trūkstamais dokumentais ar iškilusiomis problemomis dėl kurių stringa baigtos statybos pridavimo procedūra.